مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

مدارک تقلبی ! و تحصیل درخارج
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٧
 

متاسفانه امروزه یکی از اخبار داغ افشای مدارک تقلبی مسئولین میباشد وروزی نیست که مدرک تقلبی شخصیت جدیدی اعلام نگردد .

 متاسفانه باید بپذیریم که یکی از معضلات جامعه ما مدرک گرایی است واین باعث شدکه بسیاری بدنبال مدارک تقلبی باشند که تاسف آور اینکه بیشترآنهاکسانی هستند که این مدرک را برای ارائه به محل کار یا دانشگاه نیاز داشتند تاشاید بعنوان هییت علمی مطرح شوند!؟.

 علم بهتراست یا ثروت؟ سوالی که درگذشته بدون مکث عنوان می کردیم علم ،ولی اکنون میبینیم علم با مدرک ارزیابی میگرددومدرک نیز خریدنی شده است یعنی چنین احساس میکنیم که ثروت علم وشخصیت واعتبار وشغل و... را نیز با خود دارد!

 واما چرا اینگونه شد وعلم وعالم به مدرک ومقام بسته شد واینگونه براحتی خریداری شد؟

 آیا میدانید اکثر این مدارک تقلبی از چند شرکت آمریکایی وانگلیسی صادرشده !!

 آیا میدانید دردانشگاههای خارج دانشجویان برای گرفتن مدرک معتبر سالها باید تلاش کنند!وآیا میدانید شما دردانشگاه خارج استادی راپیدانمیکنید که مدرک قلابی دکتری داشته باشد!درحالی که بسیاری ازهمین استادان ما چون اسم مدارک قلابی را شنیده اند کلاس گذاشته وخود رابرتر میدانند!

 من یکی ازدانشجویان خارج ازکشورم وموقع ثبت نام یادم نمیرود یکی از اساتید دانشگاه آمده بود ثبت نام کند که متاسفانه مدرک فوق لیسانسش مورد پذیرش قرارنگرفت!(دانشگاههای خارج نیز فهمیدندکه درایران مدارک متفرقه زیاد است ترسیدند واعلام کردند حتما مدارک ازطریق وزارت علوم ودانشگاه آزاد مهروامضاء شود).

 آیامیدانید علم نباید به بازی گرفته شود واستادان واندیشمندان باید ازمدارج علمی صحیح برخوردار باشند وبرای رسیدن به آن چه شبها وروزهای طولانی توام با تلاش وتحقیق باید طی شود.

 آیا میدانید درهمین دانشگاههای کشورهای همسایه که خیلی ها قبولشان ندارند کمترازپروفسور نمی تواند مدرس باشد؟

 آیا واقعا گزینش اساتید ما برمبنای علم صورت گرفته؟

وآیا.....