مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

سرمایه گذاری دربورس به زبان ساده
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
 

 سرمایه گذاری در بورس بدلیل ثبات واطمینان خاصی که دارد درواقع یکی از مهمترین ومناسب ترین بخش برای سرمایه گذاری برای کسانی که سرمایه محدود دارند میباشد .

 کسانی که توان پس انداز کمی دارند ودرصورت عدم اختصاص آن به کار وسرمایه احتمال هزینه شدن ومصرف آن وجود دارد وهمیشه دغدغه این را دارند که کجا وچطور میتوانند این پس اندازهای محدود خود را سرمایه گذاری کنند بورس بهترین مسیر است.

 سرمایه گذاری دربورس بدلیل دراختیار گرفتن برک سهام وعدم نیاز به پیگیری ونظارت وعدم سوخت آن از ضریب اطمینان بالایی نیز برخوردار است.

 سرمایه گذاری دربورس منجر میشود که فرد بی اختیار وارد عرصه تولید شده وضعیت بسیاری از شرکتها را سالانه ویا دوره ایی پیگیری نماید.

 سرمایه گذاری درسهام یک سود معقول را درهرسال نصیب سرمایه گذار میکند ودرصورت موفقیت وتوسعه شرکت ممکن است با افزایش سرمایه وافزایش قابل توجه قیمت سهام سود زیادی را به ارمغان بیاورد.

  برای سرمایه گذاری درسهام هرچند بصورت علمی وکارشناسی ناچارید از کارشناسان خبره که بااستفاده از روش بررسی تحلیلی وچندین عامل موثر درروند بازدهی وفعالیت شرکت نسبت به تعیین شرکت مناسب بهره ببرید ولی دریک روش شناخت ساده وآسان موارد زیر پیشنهاد میگردد:

١-EPSشرکت را مقایسه نموده وشرکتی را که از نسبت بالاتری را دارد انتخاب کنیدکه دراین حالت درواقع سود خوبی را درپایان سال مالی دریافت خواهد نمود که درواقع بخشی از سرمایه گذاری شماست.

2-تاریخ پایان سال مالی را نگاه کنیدوببینید چقدر مانده که درواقع نرخ بازار سهام هرچقدر به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد دراوج خود خواهد بود.

3-سرمایه شرکت را نگاه کنید وتاریخ آخرین افزایش سرمایه،یکی از بهترین مقطع های دستیابی به سودهای بالا دربورس افزایش سرمایه توسط شرکتهاست که اگر نصیب سهم شما شود بیکباره سود قابل توجهی نصیب شما میگردد.

4-نوع فعالیت شرکت را دقت نموده ووضعیت وشرایط خاص جامعه را نسبت به آن کالا را بسنجید اگر از شرایط خوبی برخوردار باشد بدانید آن شرکت نیز از موقعیت سوددهی خوبی برخوردار خواهد شد.

5-وضعیت سوددهی چند ساله شرکت را جویا شده ومقایسه نمایید تا از روند رشد سوددهی اطمینان داشته باشید.