دعا نویس

دعا نویسانی را دیدم که با دعا نوشتن به ثروتهای کلانی دست یافتند راستی چرا برخی از مردم برای حل مشکل خود به راههایی متوسل میشوند که شاید در شرایط عادی که با آنها دراین رابطه صحبت میکنی فیلسوفانه این موضوع را ناشی از جهل ونادانی مینامد.

برای اینکه این موضوع راموشکافی کنیم وبه تجزیه وتحلیل منطقی آن بپردازیم لازم است بدانیم چه کسانی بیشتر مشتری این دعا نویسان هستند.

اول - افراد خرافه پرست که به جن و شیطان و ... کاملا" معتقد هستند وبرای اینکه بتوانند از شر آنها درامان باشند به دعا نویسی متوسل میشوند.

دوم - کسانی که اختلاف خانوادگی دارند ویا  فامیلی وهمسایگی واحساس میکنند برای برنده شدن وغالب شدن به فرد مقابل به دعا نویسی متوسل میشوند.

سوم - افرادی که به بیماریها وگرفتاریهای خاص دچارند وفکر میکنند تنها چاره حل مشکل آنها بدلیل اینکه از مسیر درست آن نتیجه نگرفته اند با دعا حل ورفع میشود.

بیشتر افرادی که بدنبال دعا نویسی میروند جدا از اینکه در کدامین طبقه فوق قرار دارند اکثرا" افراد بی سواد ویا کم سواد هستند ولی متاسفانه در بین آنها حتی افراد باسواد وبا تحصیلات نیز دیده میشود .

آنچه دراینجا مهم است اینست که چگونه این دعا نویسی با اینکه از نظر علمی کاملا اثبات شده است که هیچ تاثیری نمیتواند داشته باشد ولی باز توسعه پیدا میکند که درزیر برخی از عوامل توسعه آن را بیان میکنم.

1- برخی افراد که بیشتر ریشه مذهبی نیز دارند خود بخود در بسیاری از مسائل وموارد به دعا ودعانویسی رو میاورند وآن را راهی برای دور کردن شیطان وجن از خود میدانند وبرخی نیز به تقلید و توصیه آنها به این شیوه متوسل میشوند.

2- تغییر رفتارها و سرد شدن روابط خانوادگی و افزایش اختلافات بین افراد وخانواده ها وترس افراد از گسیخته شدن روابط خانوادگی ودوستیها که بدلیل رشد زندگی شهری وصنعتی وافزایش روابط غیر متعارف از اینترنت تا کاری وغیره منجرشده که اختلافات بشدت افزایش یابد واین اختلافات به راحتی حل ورفع نشود وبرای همین برای برخی به پیشنهاد دیگران راهی جز دعا نویسی نمیماند.

3- بدلیل افزایش گرفتاریهای مردم ناشی از افزایش فقر ومشکلات اقتصادی و همچنین بروز وافزایش بیماریهای ناعلاج منجر میشود که برخی از این افراد مورد توجه دعا نویسان ویا کارگزاران آنها ویا مورد مشورت گروه اول ودوم به دعا نویسان برای رفع مشکل خود متوسل شوند.

همانگونه که میبینیم هیچ کدام از موارد فوق نباید منجر به تقویت جایگاه دعا نویسان شود زیرا هیچ کدام نمیتواند از طریق دعا نویسی حل ورفع شود ولی تنها موردی که بجای حذف دعا نویسی آن را توسعه میدهد این موضوع است که گرفتاریهای انسان از هرنوعی باشد بسیاری از آن مشکلات درطول مدت زمان بطریقی حل ورفع میشود وهمین موضوع منجر میشود که افرادی که متوسل به دعا شده بودند به این باور برسند که دعا عامل رفع وحل مشکل آنها شده است.

یعنی اگر مشکلشان حل نشود هیچ نمیگویند وربطی به دعا نویسی ندارد ولی اگر مشکل ونیازشان حل ورفع شود میگویند که دعا آن را حل ورفع کرد بنابراین وابستگی آنها به این موضوع بیشتر میشود وخود تبلیغاتچی برای دعا نویسان میشوند.

برای اینکه بتوانیم بخوبی درک کنیم که دعا نویسان نقشی دراین بین نداشته جز گرفتن پول آنها میتوانند بخوبی به این موضوع توجه کنند که " کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی" اینکه خود دعا نویسان از بسیاری از مشکلات و مسائلی که برای آن دعا مینویسند ونسخه میدهند خود محتاجند وگرفتار وچرا نمیتوانند با همان دعا مشکل خودشان را حل ورفع کنند.

 

 

/ 3 نظر / 91 بازدید
prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست