سبز سبز

ابرهای تیره

   ازپس هم می آیند

آفتاب

  میدانم پشت ابرها نخواهد ماند

 اما من

  گوشه ایی بنشسته ام

بانگرانی

    بادلهره

        آسمان رانظاره میکنم

باران

  دوباره خواهدبارید

برسرزمین رویایی من

   همه جا سرسبز خواهدشد

کویری نخواهد ماند

        سبز

                 سبز

امالاله ها منتظر نماندند

   قبل از سرسبزی

       همه جا روییده اند

لاله هایی

           به رنگ خون

لاله های

         جاویدان

بیایید با هم باشیم

      سبز

              سبز

تالاله ها تنها نباشند

/ 0 نظر / 18 بازدید