ارزش واحد پول کشور چیست؟

هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که درمعاملات روزمره از آن استفاده میکند وارزش پول کشورها نیز معمولا" برطبق ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر علی الخصوص ارزهای برتر (ارزهایی که دردنیا درکشورهای مختلف پذیرفته شده وحتی برخی از آنها بعنوان پشتوانه پولی همانند طلا محسوب میشوند همانند دلار،پوند،فرانک،ین) محاسبه وتعیین میگردد.

 واحد پولی یک کشور درصورت رشد اقتصادی وبالفعل آن کشور قدرتمند شده ودرصورت تضعیف اقتصادی وسیاسی تضعیف میگردد وبهمین دلایل یکی از بهترین شاخصه های ارزیابی رشد وتوسعه را میتوان ازطریق ارزیابی ارزش واحد پول کشول عنوان کرد.

 معمولا" کشورهای توسعه نیافته بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح اقتصادی وعدم دستیابی به یک اقتصاد پویا وتثبیت شده منجرمیگردد تادرطول زمان واحد پول آنها تضعیف شده وازارزش مبادلاتی آن کاسته شود که یکی از آثارآن افزایش تورم بی رویه وتغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن میباشد همانند اینکه اگر روزی با یک ریال میتوانستی کالایی را خرید کنی مجبورباشی همان کالا را با یک هزارریال خرید کنی که درسطح کلان منجر میشود تا درانجام مبادلات روزمره حجم سنگین پول جابجا شود .

 دولتها برای جبران کاهش ارزش پول کشور درصورت عدم امکان افزایش آن از طریق افزایش توان اقتصادی خود وبه منظور جبران حجم نقدینگی نسبت به تغییر واحد پول خود اقدام میکنند همانند تبدیل دینار(عباسی) به ریال درایران دردوران شاه عباس بود.

 معمولا" پذیرش تغییر واحدپول کشور برای دولتها بدلیل اینکه نشانگر کاهش بی رویه ارزش پول کشور بوده ونشانگر مشگلات اقتصادی وتورم های ادامه داربوده بسیار سخت است وبه این دلیل دولتها بجای اقدام بموقع با تاخیر درتصمیم گیری منجر میشوند که شتاب کاهش ارزش پول سرعت بیشتری بخود بگیرد.

 درکشورما خوشبختانه واحد پول کشور به ریال وتومان تعریف شده بود وفاصله این دو واحد پولی به اندازه یک صفر (هرده ریال یک تومان) وخود این بهانه خوبی بود تا سیاست گذاران اقتصادی اگر به موقع نسبت به تبدیل این واحد پولی اقدام میگردند شاید تضعیف واحد پولی کشور با این شتاب صورت نمیگرفت که الان تصمیم گیری به این موکول بشود که آیا نسبت به حذف 3رقم از واحد پول کشور اقدام کنیم یا نه به سیاستهای پولی اشتباه گذشته که دوباره تبدیل برخی اسکناس ها به سکه(الان سکه های 1000ریالی 2000ریالی و5000ریالی ...)وصدوراسکناس های با ارقام بالا !!! سیاستی که درهیچ کشوری استفاده نمیشود که چون خود دلیل موجهی برپذیرش کامل کاهش ارزش پول ونگه داشتن واحد پول تضعیف شده میباشد که از نظر روانی نیز خود درکاهش ارزش روزمره آن موثر واقع خواهد شد.

 شمااگر با صدور سکه هایی که برروی آن ارقام نجومی همانندر5000ریال درج شده میخواهی با یک سکه خارجی که مثلا" 1لیر درج شده خود بخود این تضعیف پول را میپذیری ویا قبلا" اسکناس شما که درقبال تعویض با ارزهای برتر با مشکل روبرو بود چگونه سکه شما با آنها مقابله خواهد کرد؟

 بنابراین یکی از راهکارهای اساسی جلوگیری از کاهش ارزش پولی بی رویه واحد پول کشور(بیش از آنی که مربوط به تضعیف اقتصاد کشور میباشد) تغییر واحد پولی کشور به یک سطح کارشناسی شده میباشد تاعلاوه براینکه منجر به رفع اختلال مبادلات روزمره وعملیات حسابداری گردد وهم از کاهش روانی بی رویه واحد پول کشور چلوگیری کند.

 دریک بررسی سر انگشتی خواهید دید که هیچ چنگی ویا توطئه سیاسی و مبارزه بین المللی به اندازه کاهش ارزش واحد پول کشور منجر به خروج توان وامکانات کشور دریک لحظه به نفع خارج نمیگردد.

 برای مثال اگر 10% تضعیف پولی کشور صورت میگیرد شما کل منابع وامکانات کشور را تبدیل به ریال کنید و ببینید که درصورت فروش آنها به ارز خارجی وبدون هیچ اتفاقی ودریک لحظه چه منفعت بی رویه ایی به آنهایی که آن ارز را دراختیار دارند منتقل شده است.

/ 0 نظر / 1103 بازدید