رونق بورس بعد از توافق وین رویا یا واقعیت

درگذشته بدلیل نواسانات مقطعی که دربورس ایجاد شده وچندین بار بورس دوستداران وعلاقمندان خود را با خسارت های زیادی مواجهه نموده این امر منجر شده تا بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران دربورس به این نتیجه برسند که سرمایه گذاری درسهام وبورس ایران اشتباه بوده وقابلیت اتکا نداشته وتوجیه اقتصادی نیز ندارد.

آخرین مقطعی که همه تحلیلگران وصاحبنظران را درتحلیل بورس ناکام گذاشت وآب پاکی برروی شعله ضعیف بورس که اطاق تاریک سهامداران را روشن نگه داشته بود ریخت وخاموش کرد مقطع بعد از توافق بود که از نظربسیاری از  تحلیلگران میبایستی هرروز  شاهد رشد شاخص باشیم ولی بعد از چند روز بیکباره با افت شاخص بورس مواجهه شدیم.

از نظران تحلیل گران همه موارد زیر برای رونق بورس اثر مثبت دارد که اصولا درحال حاضر درحال اتفاق است:

1-رفع تحریم ها وایجاد ارتباطات نزدیک ومناسب اقتصادی وسرمایه گذاری بین المللی که درتوسعه فعالیت شرکتها مفید وموثر است.

2-توقف واحتمال کاهش نرخ ارز وسکه که میتواند بخش عظیمی از پس اندازهای افراد عادی وحتی سرمایه گذاران درآن بخش را به بورس سوق دهد.

3-کاهش نرخ بهره  تسهیلات والزاما نرخ بهره وسود سپرده واوراق مشارکت وتوسعه تولید و سوق سرمایه گذاریها به تولید و رونق بورس

4-پایین آمدن سود سپرده وحاشیه سود سایر سرمایه گذاریها وتوجیه پیدا کردن epsشرکتها وافزایش تقاضا خرید سهام

5-رونق وتوسعه فعالیت بسیاری از شرکتهای بورسی و بالا رفتن حاشیه سود آنها

وسایر مواردی که همگی نشانگر این موضوع بودند که بایستی بورس باید رونق پیداکند.

ولی دراینجا باید بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاد تا بورس شروع نکرده توقف کند:

الف- بحث روانی .درکشورهای جهان سوم بیش از عرضه وتقاضا وسایر پارامترهای اقتصادی بحث روانی وتاثیر آن بسیاربالاست .

سهامداران  و سرمایه گذاران بورس در گذشته  خسارتهای زیادی را متحمل شده اند وچندین بار با این ایده واحساس که دوباره بورس درمسیر رونق افتاده وارد شده ودوباره ضرر کردند بنابراین منجر شده تا روند آن از حیطه تحلیلگران خارج وبا تردید و ترس روبرو گردد .

بنابراین حتی دراین مقطع مهم که توافق نیز حاصل شد وهجومی نیز به بازار بورس صورت گرفت که منجر به رونق آن شد با یک بحث روانی تردید درروند مذاکرات و منوط بودن آن به مجلس شورای اسلامی وکنگره که هردوخودرا مخالف توافق نشان میدهند بیکباره منجر به افت و توقف رونق بورس شده حتی دوباره شاخص را منفی میکند.

ب-تقاضا: هرچند بحث روانی منجر به توقف ومنفی شدن یکباره بورس میشود خود این عامل نشانگر این است که بدلیل وضعیت نامناسب بورس درگذشته تقاضا بالقوه وخوبی نیز دربورس وجود ندارد وهمین عامل نیز منجر میشود که براحتی بورس باتوقف وشاخص منفی مواجهه شود درگذشته برخلاف بورس درارز وسکه ومسکن سودهای زیادی نصیب سرمایه گذارانش شده وهمین عامل منجرشده تا درآنجا تقاضای بالقوه خوبی ایجاد شود.

درواقع سرمایه گذاران آن بخش ها تا به ناامیدی کامل نرسند هرگز رغبت چندانی به سرمایه گذاری دربورس ندارند.

ج-عرضه: مشکلات اقتصادی جامعه وبحث خصوصی سازی وهمچنین نیاز اکثر شرکتها به افزایش سرمایه وجذب سرمایه و... منجر شده تا عرضه سهام همیشه از تقاضا پیشی بگیرد وهمین موضوع نیز منجر میشود تا بورس آنطور که باید رونق نگیرد.

د-تضیف  تولید وفعالیتهای اقتصادی  دراثر رکود :

رکود سهمگینی که براقتصاد ملی سایه گسترده بود منجر شد تا فعالیتهای تولیدی واقتصادی تضعیف بشه وحاشیه سود شرکتها کاهش پیداکنه وخود عاملی بود تا تقاضا برای سهام  از جنبه eps هم کاهش یابد.

درهرحال اگر از جنبه اقتصادی وعلمی بخواهیم بررسی کنیم به هرحال بدلیل اینکه توان نقدینگی دولت بدلیل آزاد سازی ارزهای بلوکه شده هرچند مرحله ایی ومتعاقب آن کاهش  نرخ بهره و کاهش تورم اتفاقاتی است که خواهد افتاد .

همچنین سکه ودلار بازدهی خود را بدلیل کاهش نرخ تورم وافزایش عرضه ارز نسبت به تقاضای آن ازدست خواهد داد.

مسکن بدلیل افزایش های بی رویه قیمتی که درگذاشته داشته به سطح تعادل خواهد رسید

بنابراین رونق بورس وبازدهی آن مطلوب خواهد شد ولی همانند موارد قبلی دیگر نوسانات احساسی وبی رویه را نخواهد داشت وروند رشد معقولی را تجربه خواهد کرد.

درواقع میتوان نتیجه گرفت درصورت تداوم توافق وعدم ایجاد مباحث سیاسی حاد اقتصاد کشور شرایط متعادل ومناسبی را تجربه خواهد کرد که درآن  حالت از رکود خارج شده وتورم معقول ایجاد میشود ورونق اقتصادی بوجود آمده وبازارهای اقتصادی همچون بورس مطمئن ترین بازار  برای کسانی که ریسک پذیر نیستند وبدنبال یک مسیرسرمایه گذاری مطمئن هستند خواهد بود.

/ 1 نظر / 102 بازدید
صدف

سلام. خوبين؟ روز جمعتون بخير. منم يه وب با موضوع موفقيت دارم. خوشحال ميشم نظر شما هم در مورد مطالبش بدونم :)