چرا عمر شرکتهای ایرانی کوتاه ویا عملکرد ضغیف است

کشور ما دارای زیر ساختها و پتانسیل های بالایی است که به جرات میتوان گفت بهترین شرایط را دارا میباشد که شرکتها وفعالتهایش نه در داخل کشور بلکه در دنیا صاحب رتبه وموقعیت میباشد .

برای ایجاد هرفعالیت اقتصادیی سه عامل مهم نیاز است کار ،زمین وسرمایه که بنظر من هرسه مورد در کشور ما به شرح زیر قابل بررسی است:

کار: کشور ایران جزو معدود کشورهای جهان است که بهترین شرایط وپتانسیل نیروی جوان ومتخصص وتحصیل کرده ودرهمه رشته های تحصیلی برخوردار است که دراین زمینه بدلیل بالا بودن نیروی کارمتخصص حتی به یکی از مهمترین صادر کنندگان نیروی کار متخصص وتحصیل کرده جوان به کشورهای پیشرفته تبدیل شده است  ومتاسفانه دلیل آن عدم بهره برداری مناسب از این نیروی کار مفید وبصورت غیر سیستمی وفرارمغزها صورت میگیرد.البته فرهنک کاری نیز بسیار ضعیف بوده ولازم است دراین زمینه نیز آموزش وبرنامه ریزی لازم صورت گیرد.

زمین :برای ایجاد هرفعالیت زیرساختهای مهمی لازم است که زمین وانرژی  مهمترین آن است که خوشبختانه کشورما در مبحث انرژی وزمین وشرایط آب وهوایی چهارفصل نیز بهترین شرایط را دارد.

سرمایه: کشورهای صادرکننده نفت همانند کشورما بدلیل وجود منابع ارزی بالا شرایط سرمایه گذاری بسیار خوبی دارد.

با توجه به توضیحات فوق بنظر میرسد که هیچ نقصانی برای تاسیس وراه اندازی و موفقیت در ایجاد شرکتهای تولیدی ورشد وتوسعه آنها نداریم وبرای همین است که حتی مشاوران موفق خارجی نیز در بدو ایجاد منابع ارزی حاصل از درآمد نفت دردهه پنچاه  برنامه توسعه ده ساله در زمینه صنایع مادر را طرح ریزی کردند که شرکتهای فولاد و کشتی سازی و خودرو سازی  وکشت وصنعت ها و غذایی وپالایشگاهی و الکتریکی و .... تاسیس وراه اندازی شدند وهمه آن شرکتها در جهت بین المللی شدن طرح ریزی شده بودند که برای نمونه برطبق اسناد ومدارک موجود به یکی از آنها اشاره میشود.

چند سالی از ایجاد صنعت کشتی سازی نگذشته بود که طرح ایجاد وتوسعه شرکت کشتی سازی دوو کره جنوبی نیز با الگوبرداری از ایران ایجاد شد بطوری که حتی مهندسین خود را برای آموزش زیر نظر مهندسین ایرانی به ایران اعزام کردند ولی درادامه که متاسفانه شرکت کشتی سازی ایران در دهه شصت با مشکل تداوم فعالیت روبرو شد شرکت دوو توانست درسال هفتادو به یکی از بزرگترین شرکتهای کشتی سازی جهان تبدیل شود که خودرو دوو و محصولات خانگی دوو همه محصول همان شرکت میباشد که هلدینگ کشتی سازی خلیج فارس ما همین برنامه را دنبال میکرد.

بهرحال نمیخواهیم به تجزیه وتحلیل اتفاقات ورویدادهای چندین دهه قبل بپردازیم ودراینجا میخواهیم ببینیم چرا در مطع کنونی شرکتها وفعالیتهای ما با وجود شرایط وزمینه های لازم ناکارامد است.

دلیل اول: در کشورما حتی درشرایط ومقطع کنونی درعرض چند روز با هزینه ایی معادل پنچاه هزارتومان یک شرکت را ثبت وراه اندازی کرد وبرای آن پیشرفته ترین اساسنامه وموضوع فعالیت نیز تدوین میشود که مانع قانونی برخوردننماید که شاید اولین مورد ناکامی را در بدو تاسیس آن دانست .

دلیل دوم : برای ایجاد یک شرکت ویا شروع یک فعالیت تجاری بجای اینکه بگوییم چه فعالیتی را بهتر میتوانیم انجام دهیم وتیم گروه لازم را دور هم جمع میکنیم اینگونه شروع میکنیم که چه فعالیتی سود ده است

دلیل سوم: بجای اینکه توانایی و توجیه اقتصادی و منابع سرمایه گذاری بخش عمده اش در حیطه توان ما باشد برروی تسهیلات بانکی حتی هرچقدر بیشتر که بتوانیم متکی میشویم ومعمولا" تسهیلات را نیز کامل برای پروژه ویا فعالیت  مورد استفاده قرارنمیدهیم.

دلیل چهارم: مدیریت ها را براساس مالکیت ویا سن افراد که بدلیل اینکه اکثرا خانوادگی تاسیس میشود انتصاب میکنیم نه برطبق تخصص ونیاز فعالیت.

دلیل پنچم : ساختار سیستمی فعالیت را بعد از بروز اختلال وبروز مشکل آنها به تشخیص وتفسیر شخصی تکمیل و تنظیم میکنیم.

حال دراینجا به بررسی هرکدام از موارد فوق میپردازم وژیشنهاد لازم برای اصلاح هرکدام از موارد میدهم به امید اینکه فعالیتهای تعریف شده وموفق ایجاد شود:

1- امکان ثبت سریع شرکت بدون اینکه زیر ساختها تدارک وایجاد شده باشد منجر میشود درواقع فعالیتها هیچ بنیه و ساختاری در بدو شروع نداشته باشند ویا ضعیف باشد برای این پیشنهاد میکنم دولت ثبت هرقعالیت وشرکتی را باید منوط به داشتن ومعرفی والزام بکارگیری زیر ساختهای لازم از قبیل معرفی تجارب وتخصص تیم مدیریتی موظف وامکانات واقعی وتوجیه اقتصادی عملی باشند والا ثبت فعالیت میسر نباشد.

2- متاسفانه در انتخاب شغل وحرفه برطبق اینکه چه فعالیتی سود ده است متوجه این موضوع نیستیم که شرایط اقتصادی جامعه هیچ وقت یکسان نیست و عرضه وتقاضای محصول میتواند با هجوم افراد مختلف به آن فعالیت شرایط بدی را ایجاد کند فعالیتی بهتر است که در چارچوب توان و تجربه تیم مدیریتی ماباشد وفعالیتی موفق است که به بهترین نحو انجام شود.

3-اصولا درایجاد هرفعالیتی بایستی تلاش کنیم با حداقل تسهیلات واستقراض شروع کنیم هیچ وجهی از فعالیت را برای نیازهای شخصی وخارج از فعالیت مصرف نکنیم.

4- بهترین تیم مدیریتی تیمی است که با توجه به ماهیت فعالیت برطبق تجربه وتخصص چیدمان شده باشد وچارت سازمانی علمی وتخصصی توام با شرح وظایف تدوین شده باشد.

5- بجای اینکه بعد از هراختلال وبروز مشکل درفکرایجاد ساختار وبهره گیری از افراد متخصص باشیم باید درابتدا ساختار وسیستم متناسب با فعالیت را ایجاد کنیم تا بتوانیم با کمترین اختلا ل و مشکل درمسیر توسعه گام برداریم.

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید