دوست داشتن وخودخواهی

دردوستان و فامیل و حتی در جامعه برخی افرادی وجود دارد که واقعا" انسانهای دوست داشتنی هستند و تقریبا" همه افرادی که با این افراد برخورد دارند به اتفاق تایید میکنند که انسان محترم ودوست داشتنی میباشد ویا بالعکس افرادی هم هستند که خود خواه بوده و دیگران را از خود رنجیده خاطر میکنند که دراینجا میخواهم به بحث وبررسی این دو شخصیت بپردازم.

دوست داشتن چیست و ما چگونه میتوانیم به سطحی از رفتار و اخلاقیات برسیم که توسط دیگران دوست داشته بشیم ودر واقع همه مارا قبول کنند ومورد احترام آنها واقع بشیم شاید بتوان این مقام وموقعیت رابهترین وبالاترین مقام انسانی بنامیم که درآن هم خود انسان به یک خوشایندی ورضایت کامل میرسه وهم دیگران با یک دید احترام و دوست داشتن متاقبل اورا در جمع خود میپذیرند وبه او ایمان اعتقاد دارند.

بسیاری فکر میکنند شاید دوست داشتن یک هنر است ویا مجموعه روش هایی است که انسان برای دستیابی به آن باید آنها را فراگیرد.

ولی بنظر من فراگیری آن بسیار ساده وآسان است یعنی اینکه خود را دوست داشته باشیم وبه خود اهمیت قائل باشیم وبه همان مقدار که خود را دوست داریم دیگران را دوست داشته باشیم وآن چیزهایی که برای خودمان نمیپسندیم برای دیگران نیز نپسندیم و هرآنچه انتظار داریم که دیگران درحق ما بکنند ما درقبال دیگران بکنیم با همین فرمول ساده همه متوجه خواهند شد که ما به ذات وارزش واقعی انسانها پی بردیم وبه اندازه خودمان به آنها ارزش واحترام قائلیم واین رویه منجر میشود تا مادیگران را ودیگران مارا دوست داشته باشند وهیچ تبعیضی بین آنها قائل نیستیم زیرا آنها را جدا از خود وشخصیت خودمان نمیدانیم.

خودخواهی چیست؟ خودخواهی که از آن به تکبر و خودبینی و خودرا بالا تر از دیگران دانستن وهمه چیز را برای خودخواستن میتوان تعریف کرد.

این شخصیت درست مقابل آن شخصیت است که دوست داشتن واقعی را الگو برخورد با دیگران قرارداده بود.

کسانی که چنین شخصیتی دارند دیگران را قبول نداشته وبسیاری از خصوصیات خوب دیگران در مقابل خودشان را بنوعی وظیفه آنها میدانند.

در چنین شخصیتی فرد همیشه درمقابل رفتارهای خود درمقابل دیگران از آنها انتظار احترام اطاعت دارد.

افراد خودخواه نه تنها دوست داشته نمیشوند ومورد تنفر دیگران واقع میشوند بلکه خود نیز دیگران را دوست نداشته وهمیشه خود را یک سروگردن بالاتر از دیگران دانسته واین رویگردانی وعدم سازگاری افراد را گناه وتقصیر آنها دانسته و روابط سرد و ضعیفی با دیگران دارند.

/ 1 نظر / 39 بازدید
طراحي سايت

طراحي سايت به صورت حرفه ايي دوست عزيز اگه دوست داري سايت داشته باشي ما ميتونيم با کمترين قيمت ممکن براي شما هر نوع سايت با موضوع دلخواه ايجاد کنيم و يا ميتونيم وبت رو به سايت تبديل کنيم . ساخت انواع سايت هاي : خبري تفريحي ورزشي چت روم فروشگاهي دانلود و... راهاي تماس : Mail : MrDarvishi[at]Yahoo.com iD Yahoo : MrDarvishi 09175519630