توافق 1+5 وین انجام شد

توافق  وین  حاصل شد این توافق بزرگ را به همه هموطنان عزیز وفعالان اقتصادی تبریک میگویم وبه گروه مذاکره کننده ودرراس آن به آقای دکتر ظریف وریس جمهوری محترم خسته نباشید میگویم.

این توافق از نظر  سیاسی واقتصادی یک از اتفاقات مهم کشور در چند دهه اخیر میباشد وتاثیرات زیادی را میتواند بر اقتصاد ملی داشته باشد .

برای اطلاع هم میهنان عزیز از تاثیرات اقتصادی که در زندگی روزمره با آن مواجهه هستند به برخی اشاره میکنم که بتوان تصمیمات مناسبی اتخاذ نمود:

1- ارز وسکه ارزان میشود که دلیل اصلی آن افزایش ارزش  پول ملی میباشد.

2-بورس رونق پیدا میکند وارزش سهام روز بروز افزایش میابد.

3-نرخ کالا ومسکن و... کاهش  پیدا میکند ازجمله کالاهای وارداتی .

4-تولید پس از توقف کوتاهی بدلیل روان شدن ارتباط با خارج وتوسعه سرمایه گذاری های خارجی  وافزایش اعتماد و افق روشنتر وافزایش تسهیلات با بهره پایین توسط دولت رونق میگیرد.

5-واسطه گری  تضعیف و سودهای موردی ازبین رفته وشرایط اقتصادی کشور ثبات بیشتری پیدا میکند.

6- قدرت پرداخت کارمندان  وهمه کسانی که درآمد ثابت دارند افزایش میابد.

جالب اینست که از نظر علمی باید رویدادهای فوق اتفاق بیفته و از همین ابتدا روند نزولی ایجاد شود ولی متاسفانه میبینیم مقاومت خاصی دراین روند صورت میگیرد که ناشی از عوامل زیر است:

1- مقاومت وایستادگی سرمایه داران و صرافان وبازار بدلیل اینکه میدانند دراین صورت ضرر وزیان قابل توجهی متوجه آنان خواهد شد.

2-مقاومت و ایستادگی جناح مقابل دولت بدلیل ترس از انتخابات مجلس وتحکیم وتقویت جناح حاکم درصورت کاهش قیمت ها و بهبود وضعیت اقتصادی.

3-مقاومت وایستادگی تصمیم گیران دولتی از قبیل بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی ناشی از چند دلیل

3-1-ترس از تضعیف سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی بدلیل زیان تحمیلی به آنها

3-1- ترس از کاهش صادرات بدلیل افزایش پول ملی وکاهش نرخ ارز

3-1-ارتباط وفشاری که از جناح مخالف و سرمایه داران به آنها تحمیل ویا ممکن است رابطه ایی نیز وجود داشته باشد.

3-1-ترس کاهش درآمد دولت بدلیل کاهش نرخ ارز

وسایر موارد مرتبط که دراین استقامت و ژایداری موثر میباشد.

به هرحال آنچه مهم است اینست که درطول دو سال  مردم یک افزایش نرخ سه برابری را تجربه کردند تجربه تلخی که توان پرداخت آن ها را به شدت کاهش ورفاه وآسایش را از آنان گرفت ودراین مقطع حق مسلم آنهاست که نرخ ارز کاهش محسوسی یابد یعنی ارزش پول ملی آنها افزایش محسوسی نماید .

/ 0 نظر / 78 بازدید