اثرات اقتصادی حذف یا خروج از برجام بر اقتصاد ملی

موقعیت کنونی اقتصاد کشور وارزیابی آن برای آمادگی دوستان وفعالان اقتصادی(احتمال حذف توافق برجام)

کشور ما در حال حاضر در شرایط رکودی بسر میبرد بسیاری از دوستان از همان اویل که رکود ایجاد شده بود یعنی حدودا درسال پیش سوْال میکردند که رکود چند سال میکشد در جوابشان میگفتم رکود نیز همانند تورم عارضه اقتصادی است که ممکن سالها وحتی دهه ها ماندگار باشد اصولا برای خروج از رکود وتورم باید دولتها برنامه مدون داشته باشند برای مثال برای خروج از رکود روش های انبساطی همانند تزریق نقدینگی وإعطائ تسهیلات به فعالان اقتصادی فروش ارواق قرضه وکاهش سود تسهیلات بانکی و استمهال وام ها وتحریک تقاضا نام برد متاسفانه در کشور ما فعالیت های موثری در مبارزه با عارضه های اقتصادی صورت نمیگیرد بطوریکه در این مقطع به جای إقرار به وجود رکود اقتصادی وتلاش برای مهار آن از آن به عنوان کاهش تورم یاد کرده و مثبت ارزیابی میکنند ومنجر میشود تا رکود با شدت تمام اثرات مخرب خود را در اقتصاد ملی بگذارد در وضعیت رکودی بدلیل کاهش نقدینگی در جامعه وکاهش فروش منجر میشود تا فعالیت های اقتصادی ومردم در پرداخت وتادیه دیون با مشکل مواجهه شده و حقوق کارکنان به تعویق افتاده وپروژه های عمرانی وزیر بنائی متوقف شوند در وضعیت رکودی فعالان اقتصادی با خطر ورشکستی مواجهه ودر صورت ورشکست شدن توان بازسازی وفعال سازی را دیگر نخواهند داشت البته هدفم از بیان این نکات رسیدن به مقطع حاضر است مناسفانه در کشورهای جهان سوم سیاست حاکم بر اقتصاد است امروزه دو اخبار و بحث ها به صراحت گفته میشود که برجام در آستانه حذف است در این صورت منجر میشود تا ارز و طلا افزایش نرخ پیدا نماید واین یعنی کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت محصولات وارداتی مه متاسفانه در کشور ما حجم اصلی کالاهای مصرفی را کالاهای وارداتی تشکیل میدهد بنابراین باید درصورت حذف برجام شاهد ایجاد تورم باشیم واز طرف دیگر چون رکود بر اقتصاد ملی سایه انداخته وما هیچ عملیات موثری برای حذف وتعدیل آن انجام ندادیم منجر خواهد شد که رکود وتورم درکنار هم مجددا شکل گیرد شرایطی که از آن بعنوان توررکود یاد میشود ومتاسفانه سالها قبل آن را تجربه کردیم پس باید درآینده شاهد وضعیت توررکود که شرایط بسیار دشوار و سختی میباشد که فعالان اقتصادی واقتصاد ملی را سر درگم میکند بطوری که هر نسخه ایی که برای رفع رکود داده شود منجر به تقویت تورم وبالعکس میشود بنابراین باید فعالان اقتصادی و دوستان با احتیاط و برنامه ریزی و هدفمند تصمیم گیری وفعالیت نمایند

/ 0 نظر / 133 بازدید