بیانیه لوزان توافق ضمنی سیاسی و حقوقی ایران با 1+5

در آخرین روزهای سال 93 ویا بهتر بگوییم بزرگترین هدیه دولت به مردم در سال 94اعلام بیانیه لوزان وتوافق ضمنی در مذاکرات 1+5 بود موضوعی که بدلیل تنش ها ومذاکرات بدون نتیجه بیش از یکدهه دیگر هیچ کس انتظار چنین هدیه ایی را نداشتند.

این دستاورد خود تجربه مهمی برای تصمیم گیران عالی رتبه نظام بود که یک تیم مذاکره کننده علمی وبا تجربه چگونه مینواند درشرایطی که هیچ امیدی برای ادامه مذاکره نیست نتایج مطلوب بدست آورد.

دراینجا باید از دولت محترم تدبیر وامید که توانست از عنوان تدبیر وامید خود با استقرار تیم علمی وتخصصی مناسب دفاع کند وهم از تیم مذاکره کنند که مسیر سخت ودشواری بدلیل روند انحرافی مذاکرات گذشته پیش رو داشتند تقدیر وتشکر کرد.

شرایط امروز دنیا نه چنگ سیاسی ونظامی  بلکه یک نبرد اقتصادی است وهرکشوری که فکر کند با دستیابی به توان نظامی ویا سیاسی توان وموقعیت پیدا میکند سخت در اشتباه است بلکه امروزه کسی قدرتمند وموفق خواهد بود که توان اقتصادی بالا پیدا کند.

اگر ما شرایط رقابتی جهان را به یک مسابقه تشبیه کنیم باید بدانیم در شرایط روز جهانی چه مسابقه ایی مطرح هست وبه اشتباه وارد مسیر انحرافی نشویم وبرای همه اندیشمندان کاملا مشخص ومبرهن است که جنگ ورقابت امروز چنگ اقتصادی است کشوری موفق خواهد بود که توان اقتصادی خود را افزون کند.

کشوری همچون چین نیز بخوبی این وضعیت وموقعیت را درک کرده وبجای ورود به بازیهای سیاسی ونظامی بجز در پشت صحنه وغیر مستقیم تمام توان خود را درزمینه اقتصادی وعلی رغم اینکه یک کشور مارکسیستی وسوسیالیستی محسوب میشود ولی با مشاوره اقتصاددانان پرتوان خود بدلیل احتمال عدم دستیابی به رشد قابل قبول وعدم امکان رقابت با اقتصاد آزاد استراتژی های اقتصادی را برمبنای اقتصاد آزاد تنظیم وتوانست با دوری از تنش های سیاسی ونظامی روابط اقتصادی خود را با همه کشورهای جهان تقویت ورشد بالای اقتصادی را بدست آورد.

اقتصاد تنها مقوله ایی است که هرکس بتواند در آن موفق شود خود بخود در توان نظامی وسیاسی نیز توانمند میشود.

کشور ما در چند دهه گذشته با وجود پتانسیل های بالای اقتصادی چه درزمینه معادن نفت وگاز و... وگردشگری که یک کشور چهارفصل محسوب میشود وچه از نظر نیروی متخصص که دارای ضریب تحصیل کرده آماده کار تخصصی بالا بوده وچه از نظر استراتژیک که هم با آسیای میانه وشرق آسیا و خاورمیانه وازطریق ترکیه با اروپا درواقع درمسیر جاده ابریشم واقع بوده وهم بدلیل سوابق طولانی وموفق تجاری از قبیل فرش وپسته وفیروزه و.... وهم برنامه های راهبردی ده ساله در دهه پنچاه وسرمایه گذاری در شرکتهای مادر ازقبیل کشت وصنعتها وخودرو سازی وکشتی سازی و... کاملا از شرایط صد درصدی برای جهش اقتصادی را دارا بود که بدلیل ورود بیش از حد به مسایل سیاسی ونظامی این فرصت مهم را از دست داد.

بهر حال دراقتصاد میگویند جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است وحتی در شرایط امروز نیز با اینکه توررکود وبدنبالش رکود ضربات جبران ناپذیری برپیگر اقتصاد ما وارد کرد با اینحال باز میتوان گامهای خوبی برای رشد اقتصادی برداریم زیرا کشور ما یک ریشه وساختار تنومندی دارد که با برنامه ریزی میتواند بسیاری از موانع ومشکلات وتاخیرات را جبران نماید.

دراینجا از آوردن این مقدمه طولانی منظورم تبریگ گویی به مردم برای این اصلاح مسیر ضمنی است.

حال برای اینکه برای فعالان اقتصادی مشاوره مناسب داده باشم به تاثیر این توافق در برخی از مسیر های اقتصادی وسرمایه گذاری اشاره میکنم.

1.ارز: شاید بزرگترین ضربه ایی که این شرایط وارد میکند به سرمایه گذاران ارزی است زیرا در چنین شرایطی چه از جنبه روانی وچه از نظر علمی بدلیل افزایش ارزش پول نرخ ارز کاهش وصاحبان آن را با ضرر مواجهه مینماید.

2.طلا: باتوجه به اینکه مبنای محاسباتی وارزش گذاری طلا ارز میباشد لذا از این جنبه باید شاهد کاهش ارزش آن باشیم مگر اینکه نرخ جهانی آن با رشد مواجهه باشد.

3.بورس:شاید یکی از مهمترین مسیر اقتصادی وسرمایه گذاری که اثر مثبت وخوبی خواهد داشت بورس است وما باید شاهد روند رشد شاخص ها باشیم.

4.خودرو وقطعات واقلام وارداتی: مشخصا بدلیل ارتباط نزدیک این موارد با قیمت ارز وبدلیل کاهش قیمت ارز چنین محصولاتی نیز با روند نزولی مواجهه خواهند شد.

5.مسکن :بازار مسکن نیز متاثر از چند علت در گذشته شامل افزایش بی رویه شده بود که یکی بدلیل ضعف عمومی اقتصاد ملی وکاهش  موارد سرمایه گذاری توجیه دارو سیل وسیعی از نقدینگی ها به این مسیر گسیل شده بود ودیگری افزایش ناشی از تورم وافزایش قیمت محصولات که مشخصا درشرایط حاضر بدلیل از بین رفتن شرایط فوق باید شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.

/ 0 نظر / 58 بازدید