من بیکار نیستم

بنظر من یکی از مهمترین عوامل موفقیت و کلید حرکت اینست که هیچ وقت بیکار نباشیم و بگوییم " من بیکارنیستم"شاید بپرسید مفهوم این جمله چیست برای جوانی که کاری نداردو واقعا" بیکار است ویا تاجری که فعالیتش با رکود مطلق روبرو شده وهر تصمیم وحرکتی در این وضعیت میگیرد برایش خسارت ایجاد میکند .

من بیکار نیستم را من چنین تعریف میکنم واز آن جوان وتاجر سوال میکنم اگر فعال بودی از نظر ساعت درروزوضعیتت چگونه بود یقینا خواهد گفت حداقل درروز هشت ساعت با کار وفعالیت مشغول بودم ودرآمدی داشتم.

سوال دوم من این خواهد بود چه کسی در کارش بیشتر موفق است  آیا کسی که مانند یک کارگر با بازوانش کار میکند یا آنکس که خوب فکر میکند وخوب آموزش میبیند ودررابطه با کارش خوب اطلاعات کسب میکند وتاجری که رقبا وبازار وقیمت ومحصول ...را بخوبی تجزیه وتحلیل میکند وشناخت وآگاهی پیدا میکند.

سوال سوم من این خواهد بود کی میتوانیم مطالعه ویادگیری وآموزش و.. خوبی کسب کنیم آیا آن موقع که هیچ وقتی از کار وفعالیت نداریم وهمه اوقاتمان پر است ویا در مقطعی که زمان کافی داریم بقول خودمان بیکاریم.

دوستان بیایید واقع بینانه ودرست ببینیم ودر برخی مواقع این بیکاری ها را ارزشمند بدانیم وبجای اینکه آنها را با شطرنج وبازی وسرگرمی پر کنیم به آموزش وبررسی وتحقیق ومطالعه پیرامون کار وفعالیتی که در برنامه واهدافمان داریم بپردازیم بدانید بیکاری وتوقف در کار نیز بعداز یک مقطع خواهد رفت وکار وفعالیت شروع خواهد شد ودر آن موقع آن کس برنده است وموفق که در مقاطع بیکاری بجای سرگرم کردن خود با ابزارهای تفریحی وسرگرمی فرصت را غنیمت دیده به مطالعه بررسی وتحقیق وافزایش دانش وتجربه خود در کار وفعالیتی که به آن علاقمند است وبه آن خواهد رسیدمیپردازد.

بسیاری به دنبال این اشتباه ساده حتی فرصت ها وفعالیتهایشان را نیز با اعتیادی که دراوقات بیکاری به سرگرمی ها پیدا میکنند فرصتها را از دست میدهند وکارشان نیز که میتوانست نتایج و منافع زیادی برایشان ایجاد کند با شکست مواجهه میشود.

بیایید برای خود حتی در شرایط بیکاری نیز اوقات کار تعریف کنید هیچ وقت به آنهایی که میخواهند شما دوست اوقات فراغت آنها باشید در آن مقطع زمانی بگویید من بیکار نیستم.

 

/ 2 نظر / 49 بازدید
ايميل تبليغاتي ارزان

ارسال ايميل گروهي آلفا مطمئن ترين و ارزانترين تبليغات با بازدهي فوق العاده عالي http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=52428

علی

قبول نداشتم حرفتون انسان ماشین اهنی نیست حتی واسه مدت کمم نه شطرنج بازی کنه نه موسیقی گوش کنه نه بره سینما نه بره پارک یا اگرم رفت خیلی کم بره هرچیزی وقتی داره گذشته از اون العان بیکاریم ولی وقتی صاحبکار شدیم صبح سرکاریم شبم خونه جمعه ها هم تعطیل حتی اگه شغلای بزرگی داشته باشیمم شاید این قاعده کمتر برامون باشه ولی هست شغلمون خیلی بزرگم نباشه که هیچ خب ادم چرا اون موقع تو ساعات بیکاریش یا روز بیکاریش تفریح نکنه یا بیشتر مطالعه کنه کمتر تفریح کنه از شما که روانشناس هستید بعیده این حرف گذته از اون فرض کنید دانشجویی کلاساش تموم شده مدت بیکاریش تو خونه بی خیال اما مثلا میره تو سرویس دانشگاه در هرصورت بیکاره مطالعه که نمیکنه یا میخوابه یا حرف میزنه یا اهنگ گوش میه وشایدم دختر بازی کنه خب چرا نکنه هرچند که حتی در صورت وجود جایگزین بازم کار بدی نکرده بود ولی موضوع اینجاست که 1 جایگزینی نداره وخب این کارا رو نکنه چیکار کنه 2 اگر باز کارای سرگرم کننده رو انجام بده خیلی خوشحال تره تا نخواد اونکارا رو کنه در نتیجه قبول ندارم