هدفمندی یارانه را چگونه میتوان هدفمندکرد

شاید تنها چیزی که در ایجاد هدفمندی یارانه ها علمی ومدبرانه بوده تنها نام آن است که معنی آن پرداخت هدفمند یارانه به مردم بوده است.که متاسفانه درعمل چنین نشده است.

در کشورهایی که منابع ملی همچون نفت دارند که سرمایه کلانی از محل استخراج آن نصیب دولت میشود این حق مسلم آن مردم است که بخشی از این منابع سهل الوصول بعنوان حق ملت از منابع ملی به آنها پرداخت شود.

پرداخت میتواند هم نقدی وهم با رایگان کردن بهداشت وآموزش و ... بصورت غیر نقدی باشد.

اما روش پرداخت نقدی چگونه میتواند مفید وموثر واقع شود که دراینجا فقط میخواهم به این نکته مهم اشاره نمایم.

برای اینکه به یک راهکار عملی کاملا موثر برسیم که چگونه پرداخت هدفمندی یارانه ها میتواند هدفمند شود وچر ا با وضعیت کنونی پرداخت نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه قدرت خرید مردم را تضعیف نموده به چند بعد میتوان اشاره کرد:

1- پرداخت نقدی پول به مردم درواقع منجر به افزایش نقدینگی درگردش  ویا بنوعی تزریق پول بوده ومنجر به تورم میشود بنابراین اگر تورم ایجادشده بیشتر از یارانه پرداختی باشد درواقع بجای افزایش رفاه منجر به کاهش قدرت خرید ورفاه عمومی خواهد شد.

2-پرداخت پول نقد به مردم وعدم امکان تعریف ویا آموزش و ایجاد تفکرپس انداز ویا نحوه سرمایه گذاری منجر میشود این وجوه هزینه خانواررا افزایش دهد ودرصورت ایجاد نقصان عملکردوکاهش درآمدی خانوار آنها را در پوشش هزینه ایی با مشکل مواجهه مینماید.

3-درصورتی که این بودجه عظیم میتوانست درخدمت تولید ملی باشد وبجای تجویز نقدینگی الزام به ایجاد اشتغال والزام به ایجاد شغل برای همه خانواده های نیازمند وپوشش بیمه ایی افراد ناتوان میگردید دراقتصاد ملی و افزایش رفاه عمومی وتولید ناخالص ملی تاثیر شگرفی ایجاد میشد.

حال با وجود توضیحات فوق که نشانگر این موضوع میباشد که پرداخت نقدی یارانه ها به این شیوه نه تنها مفید نیست بلکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و توان دولت برای ایجاد و توسعه رفاه و تولید میشود ولی اگر الزام واجبار به این داشته باشیم که بهرحال این پرداخت باید انجام شود پیشنهاد زیر داده میشود:

باتوجه به اینکه درآمد نفت ارزی(دلار) میباشد بهترین حالت این است که پرداخت یارانه نیز دلاری ویا طلا(سکه) صورت گیرد که مزیت های زیر را بدنبال دارد:

الف) یکی از مضرات پرداخت نقدی تورم زا بودن آن است وتاثیر اصلی ومستقیم تورم درکاهش ارزش پول و درواقع افزایش نرخ ارز است که درصورت پرداخت دلاری ویا طلا نه تنها پول مستقیم تجویز نمیشود بلکه درصورت نیاز مردم به تبدیل آن منجر به افزایش عرضه دلار وخودبخود کاهش ارزش آن میشود(عرضه وتقاضا) یعنی بجای کاهش ارزش پول ملی وتورم حتی منجر به کاهش تورم  کاهش ارزش دلارمیشود.

ب)یکی از بهترین عاملی که میتواند منجر به هدفمند شدن یارانه ها شودآموزش وسوق دادن مردم به پس انداز وسرمایه گذاری است که درصورت دلاری ویا سکه بودن درهمان بدو امر همه پس انداز وسرمایه گذاری شده اند وخودبخود بسیاری از مردم براحتی آن را خرج نکرده وپس انداز خواهند کرد تا درآینده صاحب سرمایه شوند.

ج)افزایش پس انداز سکه وارزی مردم خود بخود منجر به افزایش  پس انداز ملی ارز وسکه دولت شده حتی میتوان با ایجاد بستر حسابهای ارزی وطلا در بانکها همه این پس اندازها را به چرخه تولید هدایت کرد.

درصورتی که این اتفاقات نیافتد بدلیل تاثیر مستقیم هدفمندی در تورم وثابت بودن آن درسالهای مختلف وتاثیر حداقل 15% سالانه درتورم یک روز خواهیم دید چندین برابر آن کاهش ارزپول وتورم را ایجاد کردیم واز طرف دیگر بدلیل افزایش هزینه ومصرف عمومی توان دولت نیز کاهش پیدا کرده وبعد از چندسال بفکر حذف آن با عناوین مختلف همانند حذف افراد پردرآمد و... خواهیم افتاد که علت اصلی کاهش توان دولت درپرداخت یارانه است  واین کار بسیار مهم وحق مسلم همه آحاد مردم خودبخود حذف ومتوقف خواهد شد.

/ 1 نظر / 44 بازدید
اميد

سلام. خوبي؟ ميخواي به زبان انگليسي مسلط بشي؟ خيلي راحته. بيا خودت ببين http://s4you.ir/1/9QXiu