مشت راز پایداری

راستی موقعی که میخواهید از خودتان دفاع کنید ویا ضربه محکمی به چیزی بزنید تنها راه وچاره ایی که به ذهنتان میرسد مشت کردن است وبا مشت کوفتن.

چرا همان انگشتانی که به تنهایی در هنگام زدن ضربه ایی مبشکند ونمیتواند موثر باشد در مشت چنین قدرتمند ظاهر میشود.

آیا توجه کرده اید که در مشت کدامین انگشت نقش بیشتری دارد ومهمتر است ویا انگشتی وجود دارد که هیچ نقشی نداشته باشد؟

را ستی این مشت با دو یا سه ویا چهار انگشت نیز به همان قدرت و صلابت خواهد بود؟

همه این سولات ودهها سوال دیگر به ما میاموزد که در زندگی وفعالیت انسان بسیاری از موانع ومشکلات را میتوان به تنهایی شکست واز آن عبور کرد ولی نه به آسانی و بدون خسارت و برخی از این مشکلات وموانع ممکن است آنقدر سخت ودشوار باشد که انسان را به تنهایی بشکند و مایوس سازد ولی میتوان با تشکیل تیم مناسب مشتی تشکیل داد وهرمانعی را با اقتدار از پیش رو برداشت.

بسیاری برای اینکه یک تیم خوب تشکیل بدهند که درکنار هم بتوانند مشت شوند بدنبال افراد وکسانی هستند که توانمند هستند وموفق که معمولا هیچ وقت چنین تیمی به راحتی در کنار هم قرار نمیگیرند و پایدار نمیماند.

شما به انگشتانتان توجه کردید یکی بلند است ویکی کوتاه ویکی لاغر است ویکی چاق ویکی نقش مرکزی را بازی میکند ویکی نقش مکمل وقفل کردن را.

اگر همه به یک اندازه بودند وبه یک شکل آیا مشتی تشکیل میشد؟

بنابراین درکار وفعالیت وتجارت و... نیز میبینید اگر تیمی تشکیل بدهید که بتوانید همه کار وفعالیت و تجارت را به بهترین نحو ممکن پیش برده وبه اهداف خود دست یابید که نیازمند مشت شدن است وبا اقتدار تصمیم گیری وتصمیم سازی و شکستن موانع بدانید این تیم بهترین وضعیتش نه همسان بودن بلکه مکمل بودن ناهم جنس وتفاوت در سلایق ودیدگاههاست که بسیاری چنین وضعیتی را نامتعادل میدانند مطمئن باشید اگر چنین شرایطی داشتید وکسی را داشتید که آنها را هماهنگ وبهینه مدیریت کند هیچ فرد وساختاری توان شمارا نخواهد داشت ونمیتواند با شما رقابت ومقابله نماید.

پس بیایدد برای رسیدن به اهداف بزرگ تیم مناسبی که بتواند مشت شود را ایجاد کنیم ومطمئن بشیم که با این تیم هرمانعی را از پیش رو خواهیم برداشت ونگران تفاوت ها ونقشها نباشیم به هر یک از اعضای تیم به عنوان یک انگشت که مارا در ایجاد مشت همراهی مینماید ارزش وارج بنهیم که در این صورت با اقتدار میتوانیم بگوییم ما توانایی مشت شدن داریم.

/ 1 نظر / 40 بازدید

Man ferestadam arezom bar avorde shod shoma ham befrestid shak nakonid. خواهشا متن رو نخون اول یه آرزو کن قشنگ ترین رویات درعرض چهار روز اتفاق مییفته اما اگه نفرستی چهار اتفاق بد برات میفته به ده نفر بفرست بعداز 28 دقیقه کسی بهت زنگ میزنه که انتظارشو نداری متن پایینو نخونده یه آرزو بکن. ﷽.﴿.قُل.هُوَ.اللَّهُ.أَحَدٌ.۞.اللَّهُ.الصَّمَدُ.۞.لَمْ.يَلِدْ.وَلَمْ.يُولَدْ.۞.وَلَمْ.يَكُن.لَّهُ.كُفُوًا.أَحَد.﴾.tt. اینو بخون وبفرست اگر نفرستیش به قران پشت کردی تنزیلَ العزیزِ الرّحیم لتُنذرَ قوماً مااُنذرَ آباؤهم فَهُم غافلون به9نفربجزمن بفرست ببين تا60دقيقه ديگه خدأبرات چه میکن