اقتصاد ایران در دولت دهم ویازدهم

اقتصاد ایران را اگر بخواهیم دریک تحلیل کلی از نظر وضعیت وتصمیم گیریهای کلان اقتصادی بررسی کنیم باید بگوییم که در دولت دهم اقتصاد ایران دچار توررکود شدید بود بطوری  که روز بروز ارزش پولی کشور در حال تضعیف شدن بود.

سیاستهای تند ویکجانبه سیاسی دولت دهم درمقابل غرب وعدم انجام نرمش درمقابل مذاکرات 1+5 منجر شده بود تا روابط خارجی ایران با بلوک غرب روز بروز بد تر شده وروابط اقتصادی تضعیف وتحریم ها با شدت بیشتر اعمال شود.

افزایش  تحریم ها و تمرکز دولت بجای اقتصاد برروی سیاست و توسعه نظامی منجر شد با وجود افزایش نرخ فروش نفت به بیش از 120 دلار   همچنان کاهش ارزش پول ملی راشاهد باشیم وافزایش نرخ نفت وبه تبع آن افزایش درآمد ملی هیچ تاثیری برروی افزایش توان ودرآمد سرانه افراد ایجاد نکرد بلکه روز بروز فقیر وفقیرتر کرد واز نظر روانی نیز تاثیر نامطلوبی ایجاد کرد بطوری که مردم عادی وحتی کارشناسان پیش بینی کرده بودند نرخ دلار از 40000ریال نیز عدول کند.

مدیران اقتصادی دولت دهم کاملا سیاسی عمل میکردند و تنها توان موج سواری خوبی داشتند که البته مردم به موج سواری آنها عادت کرده وتاثیر چندانی در بهبود وضعیتها نمیتوانستند داشته باشند.

نرخ بیکاری بدلیل ورشکستگی ها وتوقف فعالیتها روزبروز درحال افزایش بود.

موارد فوق منجر شد که در طول یک دوره بسیاری از قیمتها بیش از 300 درصد افزایش قیمت را تجربه کنند .

بهترین موقعیت برای سودجویان ودلالان وواسطه گران ایجاد شد وثروتمندان روز بروز ثروتمندتر وفقیران روز بروز فقیرتر شدند.

تمام تلاش دولت نیز برای کاهش نرخ تورم وسودبانکی با شکست مواجهه شد.

دولت یازدهم چون میانه رو بود مشخص بود که از همان اولین روزهایی که فعالیت خود را شروع میکردند جو روانی شکسته شود وهمین حباب میتوانست با ازبین رفتنش نرخ دلار براحتی بزیر 30000ریال بکشاند ولی متاسفانه تیم اقتصادی دولت یازدهم  اشتباه استراتژیک کرده وبا ابراز عقیده واعمال تدابیر ارزی توسط بانک مرکزی از کاهش نرخ دلار جلوگیری کردند که یک سیاست کاملا اشتباه بود واین تئوری اقتصادی را که کاهش بی رویه نرخ دلار میتواند خسارت زیادی به صادرات وتجارت وارد کند اشتباه خود را پوشش دادند.

شروع دولت یازدهم مصادف بود با ورود اقتصاد کشور از دوران توررکود به رکود ومشخص بود که دردوران رکود روز بروز نرخ تورم کاهش خواهد یافت ودراینجا میطلبید تا دولت سیاستهای انبساطی اتخاذ کند تا رکود خسارت کمتری در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.

ار طرف دیگر دولت یازدهم  همچنین مصادف بود با کاهش نرخ جهانی نفت بطوری که تا زیر 50 دلار نیز رسید که خود یکی از عوامل تقویت رکود بود.

متاسفانه مدیران وتصمیم گیران اقتصادی کشور بدون توجه به وضعیت رکودی وبجای استفاده از سیاستهای انبساطی موج سواری اشتباه کرده وشعار یک رقمی کردن نرخ تورم را دادند چیزی که نه تنها خود بخود درحال اتفاق است بلکه درشرایط حاضر نه تنها اتفاق خوبی نیست بلکه منجر میشود تا رکود حداکثر خسارت خودرا برپیکره اقتصادبیمار وتضعیف شده ما وفعالان اقتصادی که در باتلاق توررکود درگرداب رکود افتاده بودند وارد نماید.

یکی از بهترین ومهمترین رویدادهای سیاسی که میتواند تاثیر شگرفی در تقویت وایجاد بستررشد اقتصادی باشد توافق ضمنی گروه مذاکره کننده 1+5  میباشد که هیچ کس احتمال وقوع آن را پیش بینی نمیکردند واین اتفاق یک برگ برنده ایی مهم برای تیم دولت درمقابل مخالفان آن بود .

علی رغم موفقیتهایی که وزرایی همچون بهداشت و خارجه در عملکرد خود نشان دادند واز طرف دیگر وزرای  صنعت وتجارت ومعدن و کشاورزی نیز آماده باش برای ایجاد تحول در وزارتخانه های خود بودند در این بستر کافی بود تا تصمیم گیران اقتصادی ودرراس آن بانک مرکزی یک موج سواری خوبی کرده وبنیه اقتصادی کشور را با تقویت ارزش پول ملی تقویت نمایند ودرامد سرانه وقدرت خرید مردم ورفاه عمومی را افزایش دهند .

با اینکه این بستر آماده وجود داشت ومشخص بود جناح مقابل دولت تمام تلاش خودرا خواهد کرد تا بدلیل انتخابات نزدیک مجلس که یکی از مهمترین انتخابات است دولت نتواند بهره برداری لازم را بکند دوباره ریاست محترم بانک مرکزی ووزیر اقتصاد نه تنها هیچ بهره برداری لازم را نکردند بلکه دوباره بادیدگاه اشتباه از این اتفاق مهم با ورود وسخنرانی وتاکید برسیاستهای گذشته خود ممانعت کردند که اشتباه کاملا محض بود ودوباره نگذاشتند مردم شیرینی این اتفاق مهم را مزه کنند.

بدلیل اینکه فعلا نرخ ارز دونرخی بوده وفعالان اقتصادی اصلی نیازشان را از ارز دولتی تامین میکنند کاهش نرخ بازار ارز تا نرخ دولتی نه تنها هیچ عارضه ایی به فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمیکرد بلکه تقویت نیز میکرد.

نرخ دلار  وبه تبع آن قیمت کالاهایکباره یک افزایش بیش از 300 درصدی را در یک دوره چهار ساله تجربه کرده بود وتوان خرید مردم به یک سوم کاهش یافته بود کاهش 35-40درصدی نرخ دلار وقیمتها نه تنها به نفع اقتصاد بود مهمتر از آن وظیفه دولت وتیم اقتصادی درمقابل مردمی بود که به انها رای داده بودند وانتظار داشتند بهبودی در وضعیت اقتصادی ومعاش آنها ایجاد شود که متاسفانه دوباره با ورود وسخنرانی واظهار نظر ریس بانک مرکزی وسکوت وزیر اقتصاد دوباره این فرصت ایجاد شده مهم درحال از بین رفتن است.

درواقع میتوان گفت مردم درهردو دوره بخش مهمی از مشگلاتشان وکاهش قدرت خرید وفقرشان بدلیل تصمیمات اشتباه وضعف تصمیم گیران ومدیران اقتصادی شان است.

 

بنظر شما ما تاکی باید تاوان ضعف عملکرد مدیران را بدهیم .

 

/ 1 نظر / 46 بازدید
حقدوست

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] سلام دوست گرامي. آيا مي‌‌دانيد فقط امروز چهارشنبه 19 فروردين، روز ## شرف شمس ## است؟ آيا مي‌‌دانيد در اين روز ## حرز شرف شمس ## نوشته مي‌‌شود. اگر شما هم دنبال اين حرز و دعا هستيد، تشريف بياوريد و به دوستانتان نيز اطلاع دهيد. منتظر حضور و البته «نظرات ارزشمند» شما گرامي هستم. موفق و منصور باشيد. http://bia2mofid.persianblog.ir [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]