مسائل کاری را از زندگی تفکیک کنید

همه ما تلاش وکوششمان برای این است که زندگی آرام وخوشبختی داشته باشیم وبا توجه به اینکه یکی از ابزارهای آن مسائل مادی است  که لازم است درآمد مکفی که بتوانیم هزینه های روزمره زندگی را تامین کنیم داشته باشیم ومتاسفانه روز بروز این ابزار رفته رفته مهمتر و اساسی تر میشود وسقف آن بالاتر وبالاتر میرود وبرای همین یک فرد اگر بخواهد آن را بدرستی تامین نماید دست به ریسک وفعالیتهای بیشتر بزند.

درگذشته هزینه های بهداشتی وآموزشی یک خانوار بدلیل برخورداری از درمان رایگان وهمچنین بدلیل برخورداری از آموزش رایگان جزو مخارج خانوار به حساب نمیامدند درصورتی که امروزه همین دو مورد بودجه زیادی را میطلبد ودرصورتی که درآمد لازم برای پوشش آنها ایجاد نشود فرد مجبور میشود دربرخی موارد به ضرر آینده خانوار تا سطح معینی استفاده برده و محدودیتهای برای خود وخانوار ایجاد نماید ودرواقع از رفاه وخوشبختی خانوار بزند.

دراینجا مسئله ایی که بوجود میاید تلاش بیشتر برای کسب درآمد بیشتر مطرح میشود وفرد مجبور است برای بهره مندی از رفاه بیشتر وپوشش مخارج ضروری و سرمایه گذاری برروی سلامت وآموزش خانوار ریسک وسرمایه گذاریهای بیشتری بکند که این ریسکها هم میتواند سود ایجاد کند وهم ضرر که به همین دلیل استرس زا و حساسیت بالایی را ایجاد میکند.

آنچه مهم است و اجتناب ناپذیر اینست که درجوامع امروزی حرکت نیازها ومخاج روزمره انسان وتنوع آنها وروز بروز تبدیل شدن نیازهای غیر ضرور به ضروری وافزایش هزینه نیازهای ضروری و همچنین تبدیل نیازهای بهداشتی وآموزشی به سرمایه ایی واساسی وبالا رفتن هزینه ومخارج آنها منجر میشود تا فرد ناگزیر باشد که فعالیتهای سرمایه گذاری بیشتری برای تامین آنها بکند تا بتواند درآمد بیشتری کسب کند وحرکت رشد درآمدی خود را متناسب با حرکت تند افزایش هزینه ها نماید والا نه تنها رفاه کافی بدست نخواهد آورد بلکه آینده خود را نیز به خطر خواهد انداخت.

مهمترین مسئله در اینجا نه اجتناب ودوری از کسب در آمد بیشتر بلکه توجه به این مسئله است که این فعالیت بیشتر وریسک بیشتر باید تعریف شده واصولی صورت گیرد.

شما هر فعالیت وحرکتی بکنید بدانید شکست وپیروزی هردو به یک احتمال وحتی شکست با احتمال بیشتری درکمین شما خواهد بود زیرا بسیاری از موارد وخطرات براحتی قابل پیش بینی نیستند ویا از عواملی خارج از حیطه فعالیت شما به فعالیت وحرکت شما منتقل شده و شمارا با شکست مواجهه میسازد این بدان معنی نیست که بترسیم وهیچ فعالیت بیشتری نداشته باشیم.

باید به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که دو خط موازی داریم یک خط بنام زندگی ودیکری به نام فعالیت که اگر در کنار هم باشند روز بروز رفاه بالاتر وبیشتری را تجربه خواهید کرد واگر همدیگر را قطع کنند وموازی هم نباشند ممکن است زندگی را به مخاطره انداخته ومختل نماید.

در زندگیهای سنتی وگذشتگان رفتارها وایده های جالبی بود که همین ایده های ساده خود منجر میشد تا زندگی آنها هیچ وقت با بالا رفتن وپایین آمدنها از هم نپاشد وپایدار باشد که به برخی از این ایده ها واصول میپردازم:

1- مرد خانه موقعی حق انجام ریسکهای بالاتر را داشت که ابتدا حداقل یک سرپناه برای خانواده خود تامین کرده باشد ومازاد آن را وارد عملیات ریسک اقتصادی کند.

2-مرد خانه در هرفعالیت وعملکردی ملزم بود همسرش را به طرق غیرمستقیم در جریان حرکات مثبت خود قراردهد و با بالاتر رفتن ریسک پس انداز اورا بیشترکند که معمولا با خرید طلا وزیورآلات صورت میگرفت وخود پس انداز خوبی برای روز مبادا بود.

3-مدیریت مخارج وهزینه ها مشترکاصورت میگرفت همسرش با زندگی حداقلی ومرد خانه با تعریف کامل هزینه ها ومخارج وپرهیز از هزینه های بی رویه.

4- چشم هم چشمی هیچ معنی ومفهومی نداشت وهرکس در جایگاهی زندگی میکرد که هست وهیچ وقت تلاش نمیکرد فخرفروشی بکند.

5-مواردی همچون آموزش و سلامتی هزینه های چشمگیری نبود ودولت آن هزینه ها را تقبل میکرد.

وموارد دیگری که درفعالیت ومیزان ریسک یک فرد موثربود.

امروزه متاسفانه بسیاری از مردم تعریف درستی از ریسک کردن نداشته وبدون آنکه زندگی حداقلی خود را تامین وتضمین کنند کل زندگی خود را به فعالیت وریسک وارد میکنند وهمچنین تعریف صحیحی از رفاه وجایگاه خانوار خود ندارند وبرای همین موقعی که شکستی متوجه فعالیتشان میشود هیچ پشتوانه و منابعی برای تامین وحفظ حداقلی زندگی وخانواده خود نداشته وکل خانوده با بدبختی وفلاکت روبرو میشوند.

بنابراین مراجعه به رویه های گذشته و توجه به این موضوع که ریسک هم باید تعریفی داشته باشد ومنابع لازم برای زندگی حداقلی خانوار نباید وارد فعالیت ریسک پذیر ما بشود بطوری که هراتفاقی برای پدر خانواده وفعالیت او ایجاد شود خانواده بتواند خود را اداره کرده ومجال برنامه ریزی وخودیابی را داشته باشد ودرمواقعی که پدر خانوار گرفتار است وهیچ منابعی برای تامین هزینه های خانوار ندارد خانواده بتواند با اتکا به پس انداز ومنابع حداقلی مدت زمانی خود خودش را میریت واداره کند .

بطور ساده تر باید بگویم معنی ریسک کردن اینست که هرگونه سرمایه گذاری وریسکی باید جدا از منابع وسرمایه حداقلی خانوار صورت بگیرد وخانواده وارد اشتباهات ومشکلات پدر خانواده نشود ومطمئنا در چنین وضعیتی پدر خانواده نیز میتواند موانع وسختیها را به خوبی وبا اطمینان وصبر طی کند.

 

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
شرکت تیوا

عالی بود با سلام شرکت تیوا مختخر به ارائه: 1) طراحی وب سایت : بهترین و جدید ترین وب سایت متناسب با تکنولوژی روز دنیا Css3 ، HTML 5 ،JavaScript و ... 2) بهینه سازی وب سایت)SEO): بهینه سازی وب سایت متناسب با تکنولوژی های قدرتمند و به صورت صد در صد تضمینی تلفن : 88592574 - 88592575 نشانی : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به خیابان طالقانی - طبقه فوقانی بانک رسالت info@tivaig.com www.tivaig.com