جای شما خالی

چند هفته ایی بود که به اتفاق مردم سبزبودیم وپیاده واین خود تمرینی شد تا به فکرصعود امسالم به قله زیبای ۴٨١١متری سبلان بیفتم.

 پنچ شنبه گذشته به اتفاق دوست عزیزم مهندس کاظم که بدلیل قطع اس ام اس ها وکمبود کاری مخابرات فرصتی برای مرخصی پیدا کرده بود از آبگرم زیبای شابیل در شهر سرسبزمشگین شهر پیاده با کوله پشتی راهی پناه گاه شدیم وبعد ازظهر به پناه گاه رسیدیم.

 مردم زیادی از اقصی نقاط کشور برای صعود آمده بودند وهوای سرد وباد تندی نیز میوزید.

 شب کوه نوردان ترانه خواندند وشادی کردند وبرخی نیز صلوات وا... اکبرسبز وقرمزازهمه رنگ بودند

 طبق معمول خواب به چشم نمی آمد وبسیاری وما چون پناه گاه پربود درمحوطه چادر زده بودیم طبق معمل بسیاری سرما وبی خوابی رانتوانستند تحمل کنند وساعت ٢بامداد شروع به حرکت کردند وماهم طبق تجربه سالیانه مان منتظر شدیم و۴به بعد راه افتادیم باد سرد وتندی میوزید واین بسیاری را خسته کرده وازادامه صعود مایوس کرد وازادامه راه برگشتند

 ما به هر زحمتی بود به اتفاق جمعی محدود به قله رسیدیم زن ومرد آفرین برشما

 صعود به کوه چندین حسن دارد برای آن به همه توصیه میکنم:

١-بهترین راه تست سلامتی میباشد بهتر از هرآزمایشگاهی

٢-تندرستی رابالا میبردبقول معروف برعمرانسان میافزاید

٣-اراده انسان را تقویت میکند

۴-تلاش وبرنامه ریزی برای دست یابی به هدف رامیاموزد

۵-اتحاد وهمدلی درمقابل ناملایمات اجتماعی رابیشترمیکند

۶-مبارزه با صخره وسنگ واستقامت درمقابل فراز ونشیب رامیاموزد

ودهها حسن دیگر

 

اگردرفکرصعود بودید درتماس باشید تا مشاوره بدم

 

پیروز واستوارباشید

/ 0 نظر / 9 بازدید